Dịch vụ kiểm định - hiệu chuẩn đo lường DKD Vietnam

Văn bản đo lường

DKD Việt Nam sẽ cung cấp cho các bạn các loại văn bản pháp quy trong lĩnh vực khoa học đo lường

Cụ thể danh mục như sau:

TT

Ký hiệu

Tên Tiêu chuẩn

DOWNLOAD

01 ĐLVN1:2011 Tắc xi mét. Quy trình kiểm định

Tại đây

02 ĐLVN 2:2009 Cân treo. Quy trình kiểm định

Tại đây

03 ĐLVN 3:2009 Cân băng tải. Quy trình kiểm định

Tại đây

04 ĐLVN 13:2009 Cân ô tô. Quy trình kiểm định

DLVN-13 C. ô tô

05 ĐLVN 14:2009 Cân bàn.Quy trình kiểm định

DLVN-14 CBan

06 ĐLVN 15:2009 Cân đĩa. Quy trình kiểm định

Tại đây

07 ĐLVN 16:2009 Cân phân tích, cân kỹ thuật. Quy trình kiểm định

DLVN-16 Can pt-kt

08 ĐLVN 33:2009 Cân tàu hỏa động. Quy trình kiểm định

DLVN-33-tau h dong

09 ĐLVN 30:2009 Cân đồng hồ lò xo. Quy trình kiểm định

DLVN-30 ĐHLX

10 ĐLVN 47:2009 Quả cân cấp chính xác F2, M1 và M2. Quy trình kiểm định

Tại đây

11 ĐLVN 48:2009 Cân kiểm tra quá tải xe. Quy trình kiểm định

DLVN-48 Cân q tai

12 ĐLVN 50:2009 Quả cân cấp chính xác E2, F1. Quy trình kiểm định

DLVN-50 qua E2,F1

13 ĐLVN 60:2000 Cân chuẩn. Quy trình kiểm định

Tại đây

14 ĐLVN 99:2002 Quả cân cấp chính xác F1,F2 và M1. Quy trình hiệu chuẩn

Tại đây

15 ĐLVN 145:2004 Cân ô tô động.Quy trình kiểm định

Tại đây

16 ĐLVN 146:2004 Cân ô tô động.Quy trình thử nghiệm

Tại đây

Bình luận
Chuyên mục
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Hà Nội: Dịch vụ hỗ trợ
Hải Phòng: Dịch vụ hỗ trợ
Skyper: My status
Hotline:
098.255.1452 (Mr KHOA)
Kiểm định – hiệu chuẩn DKD Vietnam

0
Unique
Visitors
Powered By Google Analytics